agora logo


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/agorakonfere/ftp/konferencje/2018/zdrowekobiety2018/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

II Ogólnopolska Konferencja
Zdrowie Kobietyjako problem interdyscyplinarny

8 - 10 LISTOPAD 2018r.

PROGRAM

8 Listopada

(czwartek)

KURSY
Miejsce: II Katedra i Klinika Ginekologii Położniczej UM - USK - ul. Borowska 213 budynek A/FA  ,piętro III ,sala seminaryjna.


15.00 – 17.00 Kurs I ULTRASONOGRAFIA – diagnostyka wczesnej ciaży


Część teoretyczna:
Diagnostyka prenatalna I trymestru – jak uzyskać certyfikat PTGP i FMF
Prof. Dariusz Borowski, Szpital Specjalistyczny PRO – FAMILIA w Łodzi

Możliwości nowoczesnej ultrasonografii w obrazowaniu ginekologicznym i położniczym
Dr hab. Tomasz Fuchs, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu

Echo serca płodu – co powinien umieć położnik
Dr med. Katarzyna Janiak, Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu ICZMP w Łodzi

Część praktyczna:
Badania pacjentek w 4 grupach na nowoczesnym sprzęcie USG: Dr hab. Tomasz Fuchs,
Dr med. Anna Rosner- Tenerowicz, Dr Sławomir Gosztyła, Dr Paweł Barański,
II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu

 

17.00 – 20.00  KURS II HISTEROSKOPIA ZABIEGOWA - Kurs Praktyczny – (16 osób)

17.00 – 18.30 Część teoretyczna

Podstawy histeroskopii; aktualna rola histeroskopii w ginekologii
Prof. Mariusz Zimmer, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu

Histerokopia zabiegowa; pokaz ciekawych przypadków
Dr hab. Michał Pomorski,
II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu

18.30 – 20.00 Część praktyczna – Dr hab. Michał Pomorski, Dr med. Lesław Sozański,
Dr med. Jakub Śliwa, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu

Na trenażerach – 4 stanowiska histeroskopowe – po 4 osoby

9 Listopada

(piątek)

9.45 – 10.00
Otwarcie Konferencji

 Prof. Mariusz Zimmer

 

10.00 - 10.30  
Wykład inauguracyjny: Poród we współczesnym położnictwie
Prof. Przemysław Oszukowski, Oddział Ginekologiczno – Położniczy WSS w Zgierzu

 


10.30- 11.45  
I SESJA Stan po cięciu cesarskim
Moderatorzy: Prof. Janusz Woytoń, Prof. Stanisław Radowicki

 

10.30 – 10.45  Blizna po cięciu cesarskim – czy trzeba oceniać? Jak i kiedy oceniać?
Czy usuwać defekt  blizny?
Dr hab. Michał Pomorski, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu

10.45 – 11.00  Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim - własne doświadczenia
Prof. Piotr Sieroszewski, Katedra Położnictwa i Ginekologii UM w Łodzi

11.00 – 11.15  Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim – własne doświadczenia
Prof. Anna Kwaśniewska, Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży UM w Lublinie

11.15 – 11.30 Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim – własne doświadczenia
Prof. Zbigniew Celewicz, Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii PUM w Szczecinie

11.30 – 11.45 Pytania sondażowe:
1-Czy jesteś za wprowadzeniem w standardzie diagnostycznym wprowadzenia badania USG nie ciężarnej macicy pod kątem oceny blizny po cc.?
2- Czy jesteś za wprowadzeniem w standardzie opieki nad ciężarną po cięciu cesarskim  wykonanie USG do 8 tyg. ciąży celem ustalenia lokalizacji ciąży?
3- Czy jesteś za utworzeniem w Polsce wyspecjalizowanych centrów zajmujących się leczeniem wczesnej ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim?

11.45 – 12.15 Przerwa kawowa

 

12.15-13.15
II SESJA Łożysko przodujące – przerośnięte – coraz częstszy problem położniczy
Moderatorzy: Prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak, Prof. Grzegorz Bręborowicz, Prof. Mariusz Zimmer

 

12.15- 12.30 Diagnostyka łożyska przodującego i stopnia wrastania
Dr med. Anna Rosner –Tenerowicz, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu

12.30- 12.45 Postępowanie z łożyskiem przerośniętym – doświadczenia własne
Prof. Grzegorz Bręborowicz, Klinika Petrinatologii i Ginekologii UM w Poznaniu

12.45-13.00 Postępowanie z łożyskiem przerośniętym – doświadczenia własne
Prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak, Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie

13.00- 13.15 Postępowanie z łożyskiem przerośniętym - doświadczenia własne
Prof. Mariusz Zimmer, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu


13.15 – 14.30  
III SESJA Ciąża wzmożonego nadzoru – ciąża wysokiego ryzyka
Moderatorzy: Prof. Hubert Huras, Prof. Piotr Laudański

 

13.15 – 13.30 Ciąża po leczeniu niepłodności – możliwości diagnostyczne i lecznicze
Prof. Piotr Laudański, Klinika Perinatologii i Położnictwa UM w Białymstoku

13.30 – 13.45  IUGR – w świetle nowoczesnego położnictwa
Dr hab. Tomasz Fuchs, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu

13.45 – 14.00 Ciąża bliźniacza – znaczenie określenia kosmówkowości w prowadzeniu ciąży
Dr hab. Jerzy Florjański, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu

14.00 – 14.15 Dystocja barkowa – czy można ją przewidzieć ?
Prof. Hubert Huras, Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii CM UJ w Krakowie

14.15 – 14.35 Regeneracyjne gojenie w chirurgii ginekologicznej z zastosowaniem mesenchymalnych komórek macierzystych pochodzenia płodowego
Dr Magdalena Karon, Chief of Pelvic Reconstructive Surgery and Urogyn. for Kentucky 1 Health and CHI (USA)

14.35 – 15.15 Przerwa lunchowa

 

15.15 – 15.45
IV SESJA Firmowa - Polski Bank Komórek Macierzystych

15.15-15.30 Krew pępowinowa - 30 lat przeszczepień - szanse i perspektywy
Prof. Krzysztof Kałwak, Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej UM we Wrocławiu

15.30-15.45 Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w terapii dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
Dr. hab. Magdalena Chrościńska - Krawczyk, Klinika Neurologii Dzieciecej UM w Lublinie

 

15.45 -17.30
V SESJA Diagnostyka i leczenie prenatalne
Moderatorzy: Prof. Krzysztof Szaflik, Prof. Dariusz Borowski

 

15.45 – 16.00 Realizacja w Polsce programu badań prenatalnych
Prof. Dariusz Borowski, Szpital Specjalistyczny PRO – FAMILIA w Łodzi

16.00 – 16.15  Badania I trymestru
Prof. Bartosz Czuba, Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii w Rudzie Śląskiej, Katedra Zdrowia Kobiety SUM w Katowicach

16.15 – 16.30 Badania połówkowe – czy jesteśmy w stanie wszystko ocenić?
Prof. Wojciech Cnota, Oddział Klinicznego Położnictwa i Ginekologii, Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

16.30 – 16.45 Echo serca – co powinien zobaczyć położnik
Dr med. Katarzyna Janiak, Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu ICZMP w Łodzi

16.45 – 17.00 Ciąża z wadą serca u płodu – co dalej?
Prof. Maciej Słodki, Zakład Kardiologii Prenatalnej ICZMP w Łodzi

17.00 – 17.15 Terapia wewnątrzmaciczna patologii płuc płodu
Prof. Krzysztof Szaflik, Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu ICZMP w Łodzi

17.15- 17.30  Pytania sondażowe:
1-Czy uważasz za słuszne proponowanie każdej ciężarnej bez względu na wiek
i przeszłość położniczą wykonywanie badań prenatalnych?
2-Czy uważasz za słuszne wykonywanie tych badań przez lekarzy posiadających certyfikat PTGiP?
3-Czy uważasz, że obecny proces uzyskiwania certyfikatu PTGiP jest prawidłowy nie należy go zmieniać?

 

10 Listopada

(sobota)

9.00-10.10  
VI SESJA Ginekologia – szyjka macicy
Moderatorzy : Prof. Robert Jach, Prof. Wojciech Rokita

 

9.00 - 9.15 Cytologia szyjki macicy – czy dalej złoty standard w profilaktyce raka szyjki macicy
Prof. Robert Jach, Oddział Kliniczny Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

9.15 – 9.30 Praktyczne wykorzystanie biomarkerów w diagnostyce śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy
Prof. Wojciech Rokita, Klinika Położnictwa i Ginekologii w Kielcach

9.30 – 9.50  Electrical Impedence Spectroscopy and its role in cervical pathology diagnostics pathway
Prof. John Tidy (Director Sheffield Trophoblastic Disease Centre)

9.50 - 10.00 Remote colposcopy and AI quality assurance - Zdalna kolposkopia i AI w zapewnieniu jakości)
Adi Jacobson, MobileODT

10.00 – 10.10 ZedScan – nowe możliwości diagnostyki szyjki macicy – doświadczenia własne
Dr med. Wojciech Homola, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu

10.10 – 10.20 Pytania sondażowe:
1- Czy masz możliwość techniczną wykonywania cytologii LBC ( płynowa)?
2- Czy gdyby była ogólna dostępność cytologii LBC i koszt wykonania z oceną byłby refundowany przez NFZ, stosowałbyś ją w swojej praktyce prywatnej ?
3-Czy gdyby była dostępność cytologii LBC ale bez refundacji NFZ stosowałbyś ją w swojej praktyce prywatnej?

 

10.20 – 10.50
VII SESJA FIRMOWA CSL BEHRING

 

10.20 - 10.35 Objawy skaz krwotocznych u kobiet
Prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak, Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

10.35 - 10.50 Profilaktyka konfliktu serologicznego – a obowiązki prawne lekarza ginekologa
Mecenas Wojciech Wojtal, Prawo Medyczne 24

 

10.50 – 12.15 
VIII SESJA Mięśniaki macicy
Moderatorzy: Prof. Jerzy Sikora, Prof. Krzysztof Szyłło

 

10.50 – 11.05  Mięśniaki macicy – jak i kiedy leczyć ?
Prof. Stanisław Radowicki, Warszawa

11.05 – 11.20 Mięśniaki macicy – laparoskopia – doświadczenia własne
Prof. Krzysztof Szyłło, Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej ICZMP
w Łodzi

11.20 – 11.35 Mięśniaki macicy – operacje przez pochwowe – doświadczenia własne
Prof. Rafał Stojko, Katedra Zdrowia Kobiety SUM w Katowicach

11.35 – 11.50  Mięśniaki macicy w ciąży – czy operować?  – doświadczenia własne
Prof. Jerzy Sikora, Katedra Zdrowia Kobiety, Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. Prof. Starzewskiego w Zabrzu

11.50 – 12.05 Embolizacja – miejsce w leczeniu mięśniaków macicy
Prof. Tomasz Paszkowski, III Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie

12.05 – 12.15 Pytania sondażowe:
1-Czy wykonujesz zabiegi laparoskopowe ?
2-Czy preferujesz w swojej praktyce usuwanie mięśniaków śródściennych metodą laparoskopową czy laparotomijną ?
3-Czy wykonujesz morcelację mięśniaków w jamie otrzewnowej ( bez worka)?
4-Czy przed każdą operacja na mięśniu macicy wykonujesz uprzednio biopsje jamy macicy?
5-Czy wykonałeś kiedykolwiek samodzielnie zabieg usunięcia macicy drogą pochwową?

12.15 – 12.45 Przerwa kawowa

 

 

12.45 – 14.10  
IX SESJA Antykoncepcja – niepłodność
Moderatorzy: Prof. Krzysztof Czajkowski, Prof. Tomasz Rechberger

 

12.45 – 13.00 Antykoncepcja – u kobiet z cukrzycą
Prof. Krzysztof Czajkowski, II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM w Warszawie
Konsultant Krajowy ds. Ginekologii i Położnictwa
13.00 – 13.15 PCOS – problem niepłodności
Prof. Robert Spaczyński, Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu UM w Poznaniu
13.15 – 13.30 Histeroskopia w niepłodności
Prof. Paweł Kamiński, Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM w Warszawie
13.30 – 13.45 Niepłodność kobieca – terapeutyczny efekt histerosalpingografii
 Prof. Tomasz Rechberger, II Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie
13.45 – 14.00 Wady układu moczowo-płciowego u dziewczynek – a prokreacja
Prof. Lidia Hirnle, I Katedra i Klinika Ginekologii, Położnictwa UM we Wrocławiu

14.00 – 14.10 Pytania sondażowe:
1- Czy wykonujesz badania histeroskopowe?
2- Czy wykonujesz badania histeroskopowe na zasadzie procedury I dnia ( Office)?
3- Czy lecząc pacjentki hormonalnie wykonujesz samodzielnie badanie USG przez pochwę?

 

14.10 – 15.10
X SESJA Problemy onkologiczne w menopauzie
Moderatorzy: Prof. Tomasz Pertyński, Prof. Artur Czekierdowski

 

14.10 – 14.25 Menopauza - szczególny okres w życiu kobiety
Prof. Tomasz Pertyński, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M.Kopernika w Łodzi
14.25 – 14.40 Ryzyko chorób nowotworowych w menopauzie
Prof. Dariusz Samulak, Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu
14.40 – 14.55 Guzy jajników w okresie menopauzy – diagnostyka USG  
Prof. Artur Czekierdowski, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii UM
w Lublinie

14.55 – 15.10 Laparoskopowa radykalna histerektomia w raku szyjki macicy- doświadczenia własne
Dr hab. Dariusz Wydra, Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej GuMed w Gdańsku

 


15.10 – 16.35 
XI SESJA Rola położnej w nowoczesnym położnictwie
Moderatorzy : Prof. Maciej Słodki, Prof. Mariusz Zimmer

 

15.10 – 15.25  Odczucia kobiet rodzących po zastosowaniu podtlenku azotu jako formy znieczulenia porodowego
Mgr Kinga Piórkowska, PWSZ w Płocku

15.25 – 15.40 Przygotowanie ciężarnej/ rodzącej do cięcia cesarskiego
Mgr Danuta Sahaj, USK we Wrocławiu

15.40 – 15.55  Opieka nad położnicą w „0” dobie po cięciu cesarskim
Poł. Agnieszka Kurzac, Mgr Katarzyna Zaradzka, USK we Wrocławiu

15.55 – 16.10 Rola położnej w prowadzeniu porodu drogami natury po cięciu cesarskim
Poł. Monika Słowikowska, USK we Wrocławiu

16.10 – 16.25 Nasilenie stanów przejściowych u noworodka z porodu siłami natury a po cięciu cesarskim – analiza porównawcza
Mgr Katarzyna Witkowska, Katedra Zintegrowanej Opieki Medycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku


16.25 – 16.35 Pytania sondażowe:
1-Czy zgodziłabyś się odbierać poród u pierwiastki w domu ?
2-Czy samodzielnie szyjesz nacięte lub pęknięte krocze?
3-Czy dokonujesz oceny w połogu szycia przez siebie krocza?
4-Czy masz przeszkolenie w zakresie położnej anestezjologicznej?
5-Czy masz przeszkolenie w zakresie położnej instrumentariuszki do cc.?

16.35  Zakończenie Konferencji

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2