agora logo


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/agorakonfere/ftp/konferencje/2018/zdrowekobiety2018/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

II Ogólnopolska Konferencja
Zdrowie Kobietyjako problem interdyscyplinarny

8 - 10 LISTOPADA 2018r.

Witam Państwa,

   Po raz kolejny zapraszam do Wrocławia. Tak jak w latach ubiegłych, obecna konferencja, w cyklu spotkań pod nazwą „Zdrowie Kobiety”, przedstawi aktualne problemy położniczo-ginekologiczne, z którymi na co dzień spotykamy się w naszej praktyce szpitalnej i przychodnianej. Zwróciłem się do wielu najwyższej klasy ekspertów, którzy przyjęli moje zaproszenie i będą mieli wystąpienia kładące nacisk na praktyczne postępowanie w omawianych sytuacjach położniczo-ginekologicznych. Jest to realizacja mojej deklaracji złożonej przy  wyborze na  funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Dodatkowym elementem upraktyczniania naszych spotkań naukowo – szkoleniowych są przedkonferencyjne dwa kursy.


   Jeden prowadzony przez, współtwórcę programu badań prenatalnych w Polsce, prof. Dariusza Borowskiego, skierowany głównie do młodej kadry naszego Towarzystwa – lekarzy przed specjalizacją jak również wszystkich tych, którzy chcą doszlifować swoją wiedze z zakresu ultrasonografii prenatalnej. Drugi kurs organizujemy z zakresu histeroskopii. Temat ten jest mi wyjątkowo bliski i dlatego wraz z moim zespołem, po krótkim wstępie teoretycznym, kursanci będą  mogli wykonywać histeroskopię diagnostyczną i operacyjną na trenażerach. Oba kursy prowadzimy na terenie Kliniki Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej.


   Pierwszy dzień obrad -piątek - poświecony jest perinatologii. Rozpoczynamy wcześnie rano- aby móc zrealizować dość napięty program.  Drugi dzień – sobota – poświecony ginekologii od ginekologii dziewczęcej do menopauzalnej przez ginekologię operacyjną.

   Poprosiłem wszystkich wykładowców o zwięzłe, krótkie 15 minutowe wypowiedzi, bazujące na swoim własnym doświadczeniu.

   Takie jest moje, jako Prezesa PTGP w kadencji 2018-2021,  przesłanie,  aby nasze spotkania opierać na tych ekspertach, którzy sami wykonują daną procedurę i mogą podzielić się z nami własnym doświadczeniem.

   Pewnego rodzaju novum będą pytania, które nazwałem, pytaniami sondażowymi. Celowo chciałbym je Państwu zadać z prośbą o prawdziwe odpowiedzi. Są one tak skonstruowane, że nie sprawdzają Państwa wiedzy – jak to bywa najczęściej, ale umożliwiają poznanie  Państwa nastawienia i uwag ( które bardzo cenię – jako lekarzy praktyków) do postępowania medycznego - rekomendacji jak również  spraw organizacyjno-strukturalnych naszego Towarzystwa oraz działań ginekologiczno – położniczych w Polsce. Może uda nam się wspólnie wypracować taki model organizacji pracy w pełni akceptowany i przystosowany do naszych rodzimych warunków.


   Serdecznie zapraszam z nadzieją na osiągnięcie zadowolenia przez Państwa z treści merytorycznych jak i towarzyskich naszego spotkania.

 

Z poważaniem
Prof. dr hab. Mariusz Zimmer

TERMIN
KONFERENCJI

8 - 10 Listopada 2018r.

PROGRAM KONFERENCJI

SPRAWDŹ

szczegółowy program konferencji

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel Ibis ***

pl. Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław

AKTUALNOŚCI

22.05.2018  Uruchomienie strony internetowej. Możliwość rejestracji na konferencję, kursy oraz rezerwacja hotelu Ibis.

18.07.2018 W zakładce KURSY informacje o organizowanych w dniu 8 listopada 2018 r. (czwartek)

Image

OPŁATA
KONFERENCYJNA

KOSZT UCZESTNICTWA
W KONFERENCJI:

300,00 zł
- zgłoszenie do 25 października 2018r.
350,00 zł - zgłoszenie od 26 października 2018r.
400,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)
200,00 zł - Pielęgniarka
150,00 zł - Student
500,00 zł - udział w kursie II (ilość ograniczona)

UWAGA: o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji


IMPREZA TOWARZYSZĄCA:


120,00 zł
- koszt uczestnika
120,00 zł - osoba towarzysząca, uprawnia
do udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwę lunchową pierwszego dnia
7)  streszczenia wykładów
8)  identyfikator


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/2, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „Zdrowie Kobiety Wrocław”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 25 Października 2018 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczesnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczesnictwa posiadający 14 punktów edukacyjnych  przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarska. Dodatkowy certyfikat otrzymają uczesnicy kursu.

REZERWACJA
HOTELU

Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc noclegowych
proszone są o dokonywanie rezerwacji wyłącznie:

1)  uzupełniając formularz rejestracji znajdujący się na stronie
2)  lub e-mailem na adres: hotele@agora-konferencje.pl

Gwarantujemy Państwu miejsca noclegowe z bonifikatą.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2